Istoria imnului

  • IMNUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

   IMNUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI ESTE "DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE" (CONSTITUŢIA ROMÂNIEI art.12 al.3)

   Versurile imnului naţional aparţin lui Andrei Mureşanu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de Revoluţia de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), poet şi etnograf, om de mare cultură, cântăreţ şi autor de manuale de muzică. 
   Poemul "Un răsunet" al lui Andrei Mureşanu, redactat şi publicat în timpul Revoluţiei de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile, deoarece îl aflăm cântat pentru prima oară pe data de 29 iunie 1848 la Râmnicu Vâlcea (în Ţara Românească Revoluţia a izbucnit pe 11 iunie). Poemul va deveni imn sub titlul "Deşteaptă-te, române!", câştigându-şi instantaneu gloria recunoscută datorită mesajului energic şi mobilizator pe care-l conţine. Începând din 1848, "Deşteaptă-te, române!" a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), cât şi în cel al primului şi celui de-al doilea Război Mondial. Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste la 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forţat să abdice, "Deşteaptă-te, române!", ca şi alte marşuri şi cântece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare. 
   Pe 22 Decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, imnul s-a înălţat pe străzi, însoţind uriaşele mase de oameni, risipind frica de moarte şi unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn naţional a venit de la sine, sub formidabila presiune a manifestanţilor. Mesajul imnului "Deşteaptă-te, române!" este în acelaşi timp social şi naţional; social, deoarece impune o permanentă stare de vigilenţă pentru a asigura tranziţia către o lume nouă; naţional, deoarece alătură această deşteptare tradiţiei istorice. Imnul conţine acest sublim "acum ori niciodată", prezent în toate imnurile naţionale, de la "paion"-ul cu care grecii au luptat la Marathon şi Salamina până la "Marseilleza" Revoluţiei franceze. 
   Invocarea destinului naţional este culmea cea mai înaltă pe care un popor o poate atinge în zborul său către divinitate. Acest "acum ori niciodată" concentrează toate energiile vitale, mobilizând la maximum. Imnul de stat al României este alcătuit din unsprezece strofe, primele trei şi ultima dintre ele fiind cântate la ocazii festive.

  • Embedded thumbnail for Imnul României 1977 – 1990

   Imnul României 1977 – 1990

   Acest Imn a fost folosit în timpul conducerii lui Nicolae Ceauşescu. "Trei culori" a fost o prelucrare după un cântec patriotic, muzica păstrându-se cea originală. Compozitorul imnului şi a melodiei a fost Ciprian Porumbescu.

   Trei culori cunosc pe lume,
   Amintind de-un brav popor,
   Ce-i viteaz, cu vechi renume,
   În luptă triumfător.

   Multe secole luptară
   Străbunii noştri eroi,
   Să trăim stăpâni în ţară,
   Ziditori ai lumii noi.

   Roşu, galben şi albastru
   Este-al nostru tricolor,
   Se înalţă ca un astru
   Gloriosul meu popor.

   Suntem un popor în lume
   Strâns unit şi muncitor
   Liber, cu un nou renume
   Şi un ţel cutezător.

   Azi partidul ne uneşte
   Şi pe plaiul românesc
   Socialismul se clădeşte
   Prin elan muncitoresc.

   Pentru-a patriei onoare,
   Vrăjmaşii-n luptă-i zdrobim,
   Cu alte neamuri sub soare,
   Demn, în pace să trăim.

   Iar tu, Românie mândră,
   Tot mereu să dăinuieşti
   Şi în comunista eră
   Ca o stea să străluceşti.

  • Embedded thumbnail for Imnul României 1953–1977

   Imnul României 1953–1977

   Al doilea Imn folosit în perioada comunistă, a fost "Te slãvim, Românie", pe versurile poeţilor Eugen Frunză şi Dan Desliu, muzica aparţinând lui Matei Socor.
   A doua strofă sublinia prietenia cu Uniunea Sovietică şi ideologia leninistă. Aceasta a fost cenzurată începând cu 1960, iar la scurt timp, imnul a rămas doar în interpretare instrumentală.
   Acest imn a fost utilizat până la numirea lui Nicolae Ceauşescu în fruntea statului.

    

   Te slăvim, Românie, pământ părintesc,
   Mândre plaiuri sub cerul tău paşnic rodesc,
   E zdrobit al trecutului jug blestemat,
   Nu zadarnic străbunii eroi au luptat.
   Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

   Refren:
   Puternică, liberă,
   Pe soartă stăpână,
   Trăiască Republica
   Populară Română!

   Înfrăţit fi-va veşnic al nostru popor
   Cu poporul sovietic eliberator.
   Leninismul ni-e far, şi tărie şi-avânt,
   Noi urmăm cu credinţă partidul ne’frânt,
   Făurim socialismul pe-al ţării pământ.

   Refren

   Noi uzine clădim, rosul holdei sporim,
   Vrem în pace cu orice popor să trăim.
   Dar duşmanii de-ar fi să ne calce în prag,
   Îi vom frânge în numele-a tot ce ni-e drag.
   Înalţa-vom spre glorie al patriei steag.

   Refren

  • Embedded thumbnail for Imnul României 1948–1953

   Imnul României 1948–1953

   Al doilea Imn al României, „Zdrobite cătuşe în urmă rămân", a fost introdus la 4 ianuarie 1948, odată cu trecerea de la monarhie la regimul comunist. Versurile aparţin lui Aurel Baranga, iar melodia lui Matei Socor.

   Zdrobite cătuşe în urmă rămân,
   În frunte-i mereu muncitorul.
   Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm.
   Stăpân pe destin e poporul.

   Trăiască, trăiască, Republica noastră
   În marş de năvalnic şuvoi revărsat
   Muncitori şi ţărani, cărturari şi ostaşi,
   Zidim România Republicii noi.

  • Embedded thumbnail for Imnul României 1866-1948

   Imnul României 1866-1948

   Tot ce trebuie să cunoaştem despre imnul naţional conform dicţionarului explicativ al limbii române, termenul “Imn naţional” sau “imn de stat” este definit drept “cântec solemn apărut odată cu formarea statelor naţionale şi adoptat oficial ca simbol al unităţii naţionale de stat”.

   ***
   Imnul României (1866-1948)

   Ideea unui imn naţional a apărut în prima parte a veacului al XIX-lea cu ocazia festivităţilor oficiale la care participau domnitorii români. În anul 1862 a fost organizat un concurs public pentru desemnarea imnului noului stat constituit prin unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859). Cel care a câştigat concursul a fost compozitorul Eduard Hülseh cu piesa "Marş triumfal şi primirea steagului şi a Măriei Sale Prinţul Domnitor". Aproape 20 de ani mai târziu, poetul Vasile Alecsandri a scris "Imnul Regal Român ", care avea să devină imnul de stat al României. Acesta a fost intonat pentru prima dată în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I de Hohenzollern. Acordurile lui au fost auzite în ţara noastră până în anul 1947.