La mulţi ani Forţelor Aeriene Române!

MApN · 20.07.2022

MESAJUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII FORŢELOR AERIENE ROMÂNE

 

În fiecare an la 20 iulie, sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul ne aduce mai aproape de aviatorii români, deopotrivă militari sau civili, care sărbătoresc, cu acest prilej, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene.

Aviaţia militară s-a născut și dezvoltat din minți agere și brațe puternice, din curaj și perseverență, din lacrimi, suferință și sacrificii, și, mai presus de toate, din dragoste de zbor și de Țară.

Personalul aeronautic militar a participat, încă de la înființarea acestei categorii de forțe, la toate marile conflagrații în care țara noastră a fost angrenată în secolul trecut, contribuţia lor fiind de multe ori decisivă în obținerea victoriei. Din păcate, prețul acestor misiuni a fost plătit, de multe ori, cu sânge.

Doresc să aduc un omagiu în primul rând celor opt militari pe care i-am pierdut, la datorie, în luna martie a acestui an, în catastrofa aeriană din județul Constanța. Sacrificiul lor nu va fi nicicând uitat. Ei s-au alăturat întru eternitate galeriei eroilor aerului căzuți pentru România, în toate timpurile, care au apărat, până la sacrificiul suprem, porţile albastre ale țării noastre.

Situaţia de securitate generată de agresiunea Federaţiei Ruse în Ucraina şi implicaţiile acestui război pentru securitatea euro-atlantică necesită continuarea procesului de adaptare a posturii de descurajare şi apărare a Alianţei la noul context de securitate care se conturează la nivel regional începând din 24 februarie.

Deciziile importante luate la Summit-ul de la Madrid au adus regiunea Mării Negre în centrul atenției planificatorilor strategici ai Alianței, care vor echilibra, în perioada următoare, postura de apărare și descurajare a oricărei agresiuni pe întregul flanc estic. Noul Concept Strategic a creat premisele pentru o construcție de securitate durabilă și robustă de la Marea Baltică la Marea Neagră, care va aborda în mod unitar și eficient dispunerea forțelor aliate în țările NATO aflate în proximitatea zonei de conflict, prin pre-poziționarea de tehnică și echipamente defensive esențiale și construirea unei infrastructuri de sprijin pe întregul flanc. Aliații noștri se află deja aici, iar contribuția lor va crește gradual în perioada imediat următoare.

În mod evident, apărarea începe de acasă, iar Forțele Aeriene Române, alături de celelalte categorii de forțe ale armatei noastre, au contribuit în mod direct, cu misiuni și sarcini îndeplinite exemplar, la întărirea permanentă a capacității de apărare a țării noastre, și-au adaptat timpul de reacţie la un ritm operaţional crescut şi au continuat misiunile şi antrenamentele executate în comun cu partenerii din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, atât în ceea ce priveşte executarea misiunilor de Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 proprii, cât şi executarea misiunilor din cadrul Activităţilor de Vigilenţă întărită și de Poliție Aeriană Întărită, alături de celelalte aeronave de luptă ale partenerilor din Germania, Italia, Marea Britanie sau Statele Unite al Americii.

Continuăm, în acelaşi timp, în baza alocărilor de 2% din PIB asigurate în ultimii cinci ani și ridicarea acestui nivel, începând din 2023, la 2,5% din PIB, eforturile de retehnologizare a Forțelor Aeriene cu sisteme și tehnică moderne, interoperabile și integrate, care să asigure saltul necesar pentru a putea aborda cu succes provocările actuale dar, mai ales, viitoare.

În cadrul programelor esențiale de înzestrare pentru aviația militară, amintim, în primul rând, avionul multirol, care va fi completat, în curând, cu încă două escadrile, prin achiziția, modernizarea și operaționalizarea a încă 32 de aeronave F-16, ceea ce va deschide calea către etapa finală, respectiv dotarea cu aeronave de generația a V-a.

La fel de importantă pentru securitatea țării și a teritoriului aliat este și continuarea programului „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare – PATRIOT”, un sistem testat în luptă și capabil să angajeze toate tipurile de amenințări aeriene actuale pe care rachetiştii sol-aer deja îl exploatează și se pregătesc pentru recepționarea următoarelor sisteme aferente acestui proiect.

Discutăm, totodată, și de modernizarea avioanelor şcoală IAR-99 sau de continuarea înzestrării cu radare de cercetare moderne, indispensabile în asigurarea avertizării timpurii realizate prin supravegherea permanentă a spaţiului aerian naţional şi parte importantă a misiunii de onoare a Forţelor Aeriene Române – apărarea spaţiului aerian al României, integrat în spaţiul aerian al Alianţei Nord Atlantice, precum și de alte achiziții de tehnică modernă, care se află în planificare și pregătire.

Dragi piloţi, personal navigant, artileriști, radiolocatoriști, personal civil şi auxiliar din Forţele Aeriene ale României,

Sunteţi, astăzi, în prima linie la frontierele Țării, vigilenți, atenți în fiecare clipă, gata de o reacție cât mai clară și rapidă, în acord cu prevederile tratatelor la care România este parte. Știu că această capacitate vă este testată periodic și, alături de forţele aeriene aliate care ne susţin, aţi reuşit să protejați cu succes spaţiul aerian românesc și o veți face în continuare, cu același ridicat simț al datoriei.

Doresc să vă mulțumesc pentru că faceţi din cerul României un spaţiu paşnic şi sigur, în special în contextul de securitate actual și să vă transmit că atât Țara cât și Alianţa Nord-Atlantică se bazează pe dumneavoastră!

Astăzi, de hramul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, de Ziua Aviaţiei Române şi a Forțelor Aeriene Române, urez personalului aeronautic și celor care încadrează unitățile de apărare antiaeriană și de radiolocație, militari și civili din Forțele Aeriene Române, în activitate, în rezervă sau în retragere, la mulţi ani, sănătate şi CER SENIN!

La mulţi ani Forţelor Aeriene Române!


MESAJUL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII CU PRILEJUL ZILEI FORȚELOR AERIENE

 
Zborul a fost și a rămas legat de spiritul creator al românilor. Sărbătoarea din acest an a Forțelor Aeriene se circumscrie aniversării aviatoarei Smaranda Brăescu, respectiv marcarea a 90 de ani de la stabilirea recordului mondial de altitudine la saltul cu parașuta al acestei prime românce pilot, pionieră a zborului cu voalura la nivel mondial. Totodată, anul 2022 reprezintă borna cu numărul 112 pe itinerarul zborului românesc, zbor început odată cu realizarea, în 1910, de către inginerul aviator și primul pilot al armatei române, Aurel Vlaicu, a avionului de concepție și construcție românească, care a avut capacitatea de a zbura.Un an mai târziu, țara noastră se număra între primele cinci națiuni ale lumii care aveau structuri militare aeriene. Odată cu intrarea în vigoare, în 1913, a Legii de Organizare a Aeronauticii militare și de modificare doctrinară ireversibilă a modului de planificare și ducere a luptei, utilizarea spațiului aerian a fost definit, și în plan național,ca element-cheie pentru dominarea mediului operațional. Timp de peste un secol, toți cei care au servit sub flamurile tricolore ale zborului militar și apărării cerului României, aviatori, artileriști antiaerieni și rachetiști, radiolocatoriști, geniști și transmisioniști aero, și-au îndeplinit datoria cu profesionalism și, mai ales, cu dedicare și dragoste de țară.

În planul prezentului Forțelor Aeriene, marcareazilei categoriei de forțe reprezintă un prilej de a aduce un pios omagiu eroilor care au căzut la datorie în catastrofele aviatice din acest an. Lor, precum și celorlalți camarazi din Forțele Aeriene, căzuți la datorie în misiunile Armatei României din ultimele decade, le purtăm adâncă recunoștință șiaprecierea curajuluiși spiritului de sacrificiu până la jertfa supremă. Ne exprimăm profundul regret pentru pierderea camarazilor și rămânem alături de familiile greu încercate.Totodată, prezentul ne oferă oportunitatea de a evidenția evoluția acestei categorii de forțe. Participarea la exerciții și antrenamente, executarea misiunilorde poliție aerianăși de vigilență, a misiunilorde transport, submandat NATO, după încheierea operației Resolute Supportdin Afganistan,a misiunilorde sprijin alautorităților publicesunt indicatori ai unei activități curente ale Forțelor Aeriene Române deosebit de consistente și complexe. Programele de înzestrare și proiectele majore de îmbunătățire ainfrastructurii bazelor aeriene țin, de asemenea, agenda principalelor activități ale Forțelor Aeriene la cote maxime, contribuind la îndeplinirea obiectivului de realizare a unor capabilități naționale relevante pentru îndeplinirea misiunilor Armatei României.
 
Densitatea și complexitatea evenimentelor derulate, de la aniversarea precedentă a Forțelor Aeriene și până astăzi, s-au reflectat și în evoluția acestei categorii de forțe. Deciziile au vizat, deopotrivă, îmbunătățirea siguranței aeronauticeși creșterea capacității de reacție în misiunile de apărare a spațiului aerian național, respectiv aliat.Procesul de modernizare continuă a Forţelor Aeriene Române întărește permanentcapacitatea acestei categorii în efortul general de a executa misiunile de supraveghere și avertizare timpurie, de descurajare și respingere a acțiunilor aeriene agresive, misiunilede sprijin alcelorlalte categorii de forțe și misiunile de sprijin al autorităților locale în situații de urgență.
În context aliat, Forțele Aeriene sunt angajate activ la implementarea măsurilor de consolidare a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic. Lecțiile desprinse din conflictul Federației Ruse declanșat în Ucraina au confirmat că demersurile de modernizare în domeniul Forțelor Aeriene răspund cerințelor dinamicii războiului actual. Sistemelede rachete sol-aer cu bătaie mare PATRIOT, radarele tridimensionale, programele de înzestrareși, nu în ultimul rând, dotareacu avioane multi-rol F-16 Fighting Falcon asigură o capacitate modernă de apărare a spațiului aerian al României și NATO și contribuie la maximizarea interoperabilității cu sistemele similare ale aliaților. Resursa disponibilă a aeronavelor celor trei escadrile F-16, care vor fi operate de Forțele Aeriene, va constitui o capabilitate operațională aeriană de tranziție către aeronavele F-35, de generația a V-a.

Doamnelor și domnilor generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri, soldați și gradați profesioniști, personal civil, obiectivele Forţele Aeriene rămân asigurarea capacităţii de descurajare credibilă şi de apărare a spaţiului aerian, dezvoltarea infrastructurii aerodromurilor și îndeplinirea angajamentelor în relaţia cu structurile similre ale aliaților şi partenerilor noștri. Rămâneți ferm angajați în demersul comun de îndeplinire a misiunii sacre a Armatei României. Loialitatea față de instituția apărării și dragostea de țară se reflectă în tăria de caracter pe care o dovedim, fiecare dintre noi, pentru îndeplinirea cu eficiență, corect și în totalitate, a sarcinilor profesionale care ne revin.

Dragi camarazi din Forțele Aeriene, vă asigur de întreaga mea apreciere și vă mulțumesc pentru energia, curajul și dedicarea cu care vă onorați misiunile, alături de celelalte categorii de forțe, confirmând astfel profesionalismul şi capacitatea de acţiune a Armatei României și contribuind la prestigiul instituției apărării naționale în rândul structurilor defensive alestatelor NATO!

La ceas aniversar, tuturor celor care îl poartă în suflet ca patron spiritual pe Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesvitenul le adresez sincere urări de sănătate și realizări în tot ceea ce vor întreprinde! Alătur gândurilor bune și tradiționalele urări:

Cer senin șiLa mulți ani!