Deschiderea anului de învățământ preuniversitar și postliceal 2021 - 2022

Nicolae Ionel Ciucă · 13.09.2021
Deschiderea anului de învățământ preuniversitar și postliceal 2021 - 2022
Astăzi, la începerea unui nou an școlar în colegiile naționale militare și în școlile de formare pentru maiștrii militari și subofițeri din Armata României vă transmit, dragi elevi și profesori, sprijinul meu și al echipei pe care o conduc pentru a obține performanța în educație.
Derulăm, în prezent, un amplu program de modernizare a infrastructurii și de înnoire a învățământului militar, ale cărui obiective finale sunt ancorate în realitatea de astăzi. Am investit și vom investi în continuare pentru a crea militarul de care România are nevoie, cel care poate întrebuința în luptă noile echipamente intrate în înzestrarea Armatei României, și poate anticipa și răspunde provocărilor de securitate la adresa țării.
Colegiile naționale militare au câștigat, prin efortul comun al elevilor și corpului profesoral, recunoaștere națională și internațională, aliniindu-se prin performanța lor la nivelul școlilor europene de prestigiu, făcându-se remarcate ca unități școlare de elită în învățământul preuniversitar românesc. Apreciez pregătirea excepțională, dedicarea și participarea elevilor din aceste colegii la olimpiadele naționale și internaționale, acolo unde rezultatele remarcabile obținute au fost apreciate la superlativ.
De asemenea, școlile militare pentru formarea maiștrilor militari și a subofițerilor pregătesc militari cu un ridicat nivel de pregătire tehnică și de specialitate, completat cu puternice calități moral-volitive, spirit civic și patriotic, ce-i vor impune drept lideri și luptători destoinici, animați de nobile sentimente de respect față de valorile naționale și universale.
Pentru cei care îmbracă pentru prima dată uniforma militară, această zi reprezintă începutul carierei militare, pe parcursul căreia urmează să se dezvolte spiritul de competiție, de echipă, de camaraderie, al curajului, perseverenței, performanței și ambiției de a reuși împreună.
Onorat corp didactic, comandanți de subunități și instructori militari
Asigurarea resursei umane de cea mai bună calitate pentru Armata României - profesioniști pregătiți și instruiți la standarde moderne - a fost și va rămâne una dintre principalele priorități ale Ministerului Apărării Naționale. Colegiile și școlile militare, furnizoare de servicii educaționale la înalte standarde de calitate, contribuie la formarea unei resurse umane deosebit de valoroase și în mod nemijlocit la promovarea valorilor militare și ale poporului român.
Dumneavoastră, dascăli cu aptitudini și rezultate deosebite în activitatea didactică, reușiți să transformați și să mențineți învățământul militar la standarde ridicate, adoptând metode noi și inovatoare de organizare a activităților de învățare-predare astfel încât procesul de învățământ să răspundă și să se adapteze noilor provocări identificate și accentuate de pandemia de COVID-19.
Sunt convins, că și în acest an școlar veți reuși să puneți accent pe acumulările calitative și, mai ales, pe atingerea competențelor cheie pentru a transpune în fapt obiectivul ambițios al învățământului militar românesc, acela de a forma militari capabili să-și proiecteze viitorul și să acumuleze valențele utile societății românești.
Stimați elevi,
Ați optat pentru o carieră onorantă care vă obligă să fiți bine pregătiți pentru a deține cunoștințe solide și a deveni lideri, dispuși să vă asumați riscuri și responsabilități pentru a vă putea îndeplini misiunile la nivelul standardelor de performanță impuse de obiectivele militare.
Colegiile și școlile militare de învățământ vă asigură suportul îndeplinirii propriilor visuri, potrivit așteptărilor și traseului de carieră pe care vi l-ați asumat, având susținerea unor dascăli care și-au probat valoarea în timp.
Vă doresc tuturor un an școlar de succes, cu rezultate deosebite, multă putere de muncă, curaj în înfruntarea obstacolelor, mult succes pentru atingerea obiectivelor pe care vi le propuneți și satisfacții depline în obținerea performanțelor prin care veți dovedi că sunteți cei mai buni.