Ziua Informaticianului Militar

MApN · 01.09.2020
Informatica Militară - știința prelucrării datelor militare prin intermediul sistemelor
automate de calcul - reprezintă cea mai tânără și mai dinamică specialitate a Armatei României,
marcată, mai ales în ultimii 30 de ani, de o dezvoltare fulminantă în toate domeniile de activitate.
Ziua Informaticienilor Militari se sărbătorește în fiecare an pe data de 1 septembrie iar
Informatica Militară împlinește anul acesta 57 de ani de existență. În această zi, în 1963, prin
ordin al Marelui Stat Major, a fost înființată, în cadrul Direcţiei Generale a Înzestrării, Grupa de
Automatizări - structură pionier a Informaticii Militare românești, formată inițial din 18 specialiști
militari și civili cărora le-au fost stabilite responsabilități legate atât de dotarea forțelor armate cu
tehnică de calcul, cât și de producția și reparația acesteia.
Înființarea Grupei de Automatizări în cadrul Ministerului Forțelor Armate urma, de altfel,
evoluția generală a Informaticii în societatea românească a vremii, deceniile 1950-1960 marcând
apariția primelor sisteme automate de calcul care foloseau tuburi electronice și, din 1963,
tranzistoare, crearea sistemelor de operare și a limbajelor de programare necesare funcționării
calculatoarelor și efectuarea primelor cercetări în domeniile teoriei limbajelor formale și a
Inteligenței Artificiale. România acelor ani era conectată la evoluțiile științifice și tehnice
internaționale în noile domenii ale Ciberneticii și Informaticii, țara noastră fiind considerată între
primele țări din lume în ceea ce privea cercetările și eforturile depuse pentru construirea de
calculatoare electronice, alături de state ca SUA, URSS, Franţa, Japonia sau Italia.
De la Grupa de Automatizări înființată în 1963 până la structurile actuale de apărare
cibernetică și tehnologia informației ale Comandamentului Apărării Cibernetice și ale categoriilor
de forțe din Armata României, Informatica Militară a parcurs un traseu ascendent complex, care a
însemnat atât formarea și perfecționarea personalului de specialitate, cât și îmbunătățirea continuă
a înzestrării și a tehnologiei în domeniu, în pas cu evoluțiile internaționale similare, urmărind în
mod deosebit în ultimii 16 ani, obținerea interoperabilității cu forțele statelor aliate, în cadrul
NATO.

Traseul parcurs de Informatica Militară a vizat, în general, trei direcții de acțiune: în
primul rând înființarea și funcționarea structurilor tehnice executive, destinate cercetării
științifice, înzestrării cu sisteme automatizate de calcul, deservirii și întreținerii acestora, în al
doilea rând înființarea structurilor strategice, de conducere și concepție în ce privește dotarea cu
tehnică de calcul și utilizarea ei în armată și, în ultimul rând, dar nu cel mai lipsit de importanță,
crearea de școli performante care să pregătească și să perfecționeze specialiștii necesari
domeniului.

Informatica Militară românească s-a dezvoltat în mod semnificativ în cei 57 de ani de
existență și va continua să o facă, cel mai probabil într-un ritm mai accelerat decât până în
prezent. Progresul general al societății umane și trecerea acesteia, la scară din ce în ce mai largă,
de la era industrială la cea informațională vor menține și accentua presiunea pentru dezvoltarea
unei infrastructuri informaționale globale interconectate, funcționale și sigure. Domeniul militar
va urma această evoluție, fiind necesare eforturi semnificative îndreptate către cercetarea
tehnologică, înzestrarea tehnică, securitatea și apărarea informatică.