Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale

   

  Anul acesta la Parada de Ziua Națională a României, comandantul blocului de paradă al Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale este colonelul Dacian-Tiberiu ŞERBAN, ofiţer cu o bogată experienţă în domeniul militar, participant la 4 misiuni în teatrul de operaţii Afganistan.

  Blocul de defilare al Forţelor pentru Operaţii Speciale este alcătuit din militari echipaţi în uniforma de luptă multiprotectoare, unicat în Armata României. Cu un camuflaj optim în orice mediu de acțiune, această uniformă asigură mobilitatea luptătorului în câmpul de luptă și oferă protecţie termică, fiind rezistentă la foc.

  Detaşamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale este o componentă specializată a armatei destinată să execute cu mare precizie operaţii speciale independente sau în sprijinul forţelor convenţionale.

  Unităţile din compunerea Forţelor pentru Operaţii Speciale sunt încadrate cu luptători riguros selectaţi şi antrenaţi, astfel încât să facă faţă efortului fizic şi psihic prelungit, în medii solicitante, de cele mai multe ori ostile, utilizând echipamente specifice şi tactici adecvate acestei structuri de forţe. Forţele pentru operaţii speciale şi structurile subordonate participă din anul 2006, în mod constant, la misiuni specifice în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Kosovo.

  Capabile să acţioneze în aer, pe apă sau pe uscat şi să execute misiuni în situaţii limită şi cu un grad mare de dificultate, Forţele pentru Operaţii Speciale şi-au câştigat, într-o perioadă foarte scurtă de timp, un renume greu de egalat.
  Oriunde şi oricând este nevoie de ei şi indiferent de natura şi complexitatea misiunilor primite, specialiştii Forţelor pentru Operaţii Speciale sunt gata să intervină în sprijinul intereselor naţionale şi al apărării colective, alături de parteneri şi aliaţi.

  Numeroasele misiuni şi activităţi de instruire executate, atât în ţară, cât şi în străinătate, împreună cu structurile similare din armatele ţărilor membre NATO, iniţiativa, creativitatea şi dorinţa continuă de perfecţionare dau astăzi, Forţelor pentru Operaţii speciale române, puterea de a face faţă tuturor provocărilor mediului de securitate actual.

  Pe 25 octombrie 2018, Brigada 6 operaţii speciale „Mihai Viteazul” s-a transformat în Comandamentul pentru Operații Speciale, primind drapelul de luptă, în aceeași zi, la ceremonialul dedicat Zilei Armatei.

  Brigada 6 operaţii speciale „Mihai Viteazul” a reprezintat componenta terestră a Forţelor pentru Operaţii Speciale. Această mare unitate continuă, începând cu 25 octombrie 2011, tradiţiile de luptă ale Regimentului 1 operaţii speciale, unitate care a luat fiinţă la 1 august 2009, ca un rezultat al procesului de transformare al Armatei României şi al adaptării la realităţile mediului de securitate actual.

  Data de constituire a FOS moderne din Armata României este considerată 1 martie 2003, când a luat fiinţă Batalionul 1 Forţe Speciale.

  Înfiinţarea Batalionului 1 Forţe Speciale a constituit soluţia momentului, una dintre etapele hotărâtoare în crearea elementelor unei armate moderne şi eficiente, o necesitate absolută în structura de forţe a armatei noastre.

  Ulterior, unitatea a fost redenumită Batalionul 1 Operaţii Speciale “Vulturii”, iar începând cu 25 octombrie 2011, unitatea poartă denumirea Batalionul 610 operaţii speciale “Vulturii”

  În anul 2005 a fost constituit Centrul de instruire pentru operaţii speciale, în garnizoana Buzău. În anul 2006, la nivelul Statului Major al Forţelor Navale a fost constituit Grupul naval de Forţe pentru operaţii speciale. Ulterior, în anul 2008, la nivelul Statului Major al Forţelor Aeriene a fost constituit Detaşamentul de căutare-salvare prin luptă (DCSL).

  Anul 2008 a marcat un nou reper major în procesul dezvoltării operaţiilor speciale, prin înfiinţarea Componentei de operaţii speciale, structură de conducere la nivel strategic, destinată să exercite conducerea operaţională asupra structurilor FOS aparţinând celor trei categorii de forţe ale armatei.

  Structurile FOS sunt încadrate cu luptători selectaţi şi antrenaţi astfel încât să facă faţă efortului fizic prelungit, în medii solicitante din punct de vedere psihic, folosind echipamente specifice şi tactici adecvate. Operatorii FOS sunt luptători puternici, curajoşi, inteligenţi, rezistenţi la eforturi extreme fizice şi psihice, tenace, perseverenţi, agili, animaţi de spiritul perfecţiunii.

  Gradul de risc ridicat, aspectul temerar este acoperit cu deprinderi temeinice de acţiune în spaţiul aerian, terestru şi maritim prin capacitatea de paraşutare în condiţii speciale, înot şi scufundare, alpinism şi traversarea zonelor urbane.

  Ei sunt dotaţi cu elemente de armament şi echipamente performante, compatibile cu dotările structurilor similare ale statelor membre N.A.T.O., vehicule cu mobilitate şi protecţie deosebită, sisteme de comunicaţii radio/satelit, aparatură de vedere, observare şi orientare (ziua şi noaptea), echipamente de paraşutare de înaltă precizie şi echipamente de alpinism.

  În procesul de selecţie, s-a pornit de la considerentul că omul cu trăsăturile proprii constituie elementul cel mai important. Principiile care au stat permanent la baza procesului de recrutare a fost cel al calităţii înainte cantităţii şi că Forţele pentru Operaţii Speciale nu sunt un „produs de masă”.

  La fel ca în toate armatele moderne, accederea în structurile de forţe speciale reprezintă un deziderat major pentru fiecare militar, atingerea unui vârf al evoluţiei în carieră şi o competiţie axată pe depăşirea propriilor limite. Profilul psihomoral al luptătorului din Forţele pentru Operaţii Speciale este cel al „militarului complet” care dă dovadă de curaj, inteligenţă, perseverenţă, tenacitate, loialitate şi verticalitate morală în condiţii de mediu care solicită rezistenţă la efort extrem fizico-psihic şi în care valorile umane sunt, de cele mai multe ori, singura călăuză decizională.

  Instruirea centralizată a militarilor şi subunităţilor de operaţii speciale s-a axat pe calificarea şi perfecţionarea în specialităţile: paraşutism, scafandrerie, alpinism, geniu (minare-deminare şi distrugeri), comunicaţii militare, informaţii militare, operaţii, paramedici şi experţi lingvişti. Aceste specialităţi au căpătat valenţe acţionale reale numai după realizarea coeziunii microstructurilor funcţionale, etapă finală a unui proces complet de instruire.

  Instruirea şi concepţia de dotare au fost testate şi validate pe timpul exerciţiilor întrunite şi/sau multinaţionale la care structuri ale FOS au participat.

  Începând cu anul 2006, FOS au fost prezente şi au executat cu profesionalism, demnitate şi curaj, misiuni cu grad ridicat de pericol, în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Kosovo, în cadrul unor operaţii conduse de NATO sau a altor coaliţii de forţe.

  Acţiunile contingentelor naţionale FOS din teatrul de operaţii Afganistan au avut ca efect destructurarea organizaţiilor ostile din raioanele de responsabilitate; structurile FOS româneşti de nivel tactic au generat un indiscutabil impact strategic, fiind singurele tipuri de elemente luptătoare apte să contracareze eficient ameninţările din tipologia insurgenţei şi terorismului.

  În cei peste 12 ani de misiuni de luptă în Afganistan, FOS şi-au demonstrat competenţele şi spiritul de sacrificiu. Acest fapt este dovedit de cele peste 400 de medalii, ordine, decoraţii şi certificate de apreciere, atât naţionale cât şi internaţionale (americane, franceze) primite de membrii FOS care au luptat în Afganistan.

  O parte dintre luptătorii din FOS au plătit cu sânge pentru succesul misiunilor încredinţate, fiind răniţi sau dând suprema jertfă pe câmpul de onoare.