Ceremonia de decernare a premiilor Gândirea Militară Românească Marcăm, în fiecare an, recunoaşterea profesionalismului...

  Publicat pe 14.11.2018 16:45

  Ceremonia de decernare a premiilor Gândirea Militară Românească

  Marcăm, în fiecare an, recunoaşterea profesionalismului tuturor celor care, cu pricepere şi dăruire, reflectă problematica actuală a securităţii la nivel ştiinţific, surprinde aspecte de actualitate sau istorice ale organismului militar, cultivă cu pasiune valorile perene ale Armatei României şi, în acelaşi timp, îşi îndeplinesc cu succes funcţia informativă, dar şi cea formativă.

  Lucrările ştiinţifice dedicate teoriei şi artei militare dispun, la nivelul Statului Major al Apărării, de o îndelungată şi exemplară existenţă, acestea debutând în anul 1864 când, un grup de nouă căpitani absolvenţi ai celei dintâi promoţii ai Şcolii de cadeţi din Bucureşti, a avut iniţiativa creării unei reviste de ştiinţă, artă şi istorie militară, cu denumirea România Militară. Revista a contribuit, pe parcursul a peste un secol şi jumătate, la tezaurizarea gândirii militare româneşti, la dezvoltarea ştiinţei, strategiei şi artei militare, la propagarea şi slujirea marilor valori ale Oştirii, a experienţei pozitive în domeniile instruirii şi educaţiei militare, a tacticilor de luptă în diferite epoci.

  Prin profesionalismul, deontologia, râvna şi devotamentul dumneavoastră, a tuturor celor care vă dedicaţi studiilor de securitate, în general, şi a ştiinţei militare, în mod special, îndepliniţi o nobilă misiune. Este vorba de misiunea de cultivare atât a personalului armatei române, cât şi a societăţii civile privind înţelegerea faptului că asigurarea securităţii nu este un lux, ci o necesitate, condiţie primordială a existenţei unei naţiuni.

  Relevând, încă o dată, rolul important în formarea culturii militare a cadrelor armatei, în promovarea înnoirilor conceptuale şi doctrinare la nivelul armatei române, în dirijarea eforturilor de instruire şi educaţie spre ceea ce este modern, eficient şi necesar, vă doresc multă putere de muncă şi inspiraţie în publicarea a cât mai multor articole, recenzii sau volume valoroase de ştiinţă militară şi studii de securitate!
  Felicitări!

  #ArmataRomaniei #SefSMAp