• Sharebar

În cadrul vizitei efectuate în Georgia, marți, 5 decembrie, am avut întâlniri oficiale cu ministrul apărării Republicii...

Publicat pe 07.12.2017 06:22

În cadrul vizitei efectuate în Georgia, marți, 5 decembrie, am avut întâlniri oficiale cu ministrul apărării Republicii Georgia, domnul Levan Izoria și cu șeful georgian al apărării, generalul-maior Vladimer Chachibaia.

Am acceptat cu o deosebită plăcere invitația de a vizita Georgia, primită de la omologul și prietenul meu, șeful georgian al apărării, generalul-maior Vladimer Chachibaia, fapt pentru care doresc să îi mulțumesc.

Discuțiile noastre de astăzi s-au axat, în principal, pe dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre armatele noastre și pe identificarea oportunităților de cooperare privind securitatea regională și europeană.

Georgia este un partener important pentru România și pentru NATO și vom continua împreună să intensificăm eforturile şi măsurile în sprijinul păcii şi securităţii, alături de ceilalți aliaţi şi parteneri. Participarea la exerciții militare comune va contribui la consolidarea relațiilor noastre, și totodată la asigurarea schimbului de experiență între armata României și cea a Georgiei.

România rămâne angajată pentru îndeplinirea întregului spectru de misiuni, în cadrul procesului de dezvoltare a capabilităților necesare Alianței, ceea ce implică o mai bună coordonare a eforturilor cu statele partenere. În acest scop urmărim o intensificare a eforturilor derulate în contextul diverselor domenii de planificare, în strânsă legătură cu obiectivele actuale și viitoare ale NATO și UE, prin exploatarea eficientă a oportunităților oferite de mecanismele de cooperare multinațională.

De asemenea, această vizită a fost un bun prilej de a saluta accederea Georgiei ca membru cu drepturi depline la Procesul Reuniunilor Miniștrilor Apăririi din Europa de Sud-Est(SEDM) și de a încuraja participarea la proiectele dezvoltate în cadrul acestei inițiative, inclusiv la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE), respectiv componenta operațională a acesteia, SEEBRIG (Brigada Multinațională din SE Europei).

În final, doresc să mulţumesc, încă o dată, generalul-maior Vladimer Chachibaia pentru invitație și să îl asigur de sprijinul Armatei României privind proiectele de dezvoltare și cooperare ale Armatei Georgiei.

#mapn #sefSMG #ArmataRomaniei #Romania #Georgia