Sprijinul logistic – un factor deosebit de important în îndeplinirea misiunilor

  Locotenent-colonelul Constantin Oprica, comandantul Elementului Național de Sprijin, este la a treia misiunea în Teatrul de Operații Afganistan, prima fiind în cadrul International Security Assistance Force (ISAF), în perioada 2010-2011, iar celelalte două în cadrul misiunii Resolute Support, în anul 2016 și în prezent.

  În ceea ce privește mediul de securitate, nu a identificat schimbări majore, în schimb, strict aplicat pe misiunea Elementului Național de Sprijin, a avut în responsabilitate un număr mai mare de militari români dislocați în diferite zone pe teritoriul Afganistanului, față de anul 2016.

  Practic, responsabilitățile ENS au crescut proporțional cu numărul militarilor dislocați în TO, deși efortul principal a rămas Batalionul pentru Protecția Forței. Cea mai mare provocare este, desigur, legată de menținerea unei stări optime de operativitate a tuturor echipamentelor și a tehnicii cu care se execută misiunile.

  „Menționez faptul că tehnica este de proveniență americană, nu este națională iar menținerea ei în parametri optimi reprezintă într-adevăr o provocare a Elementului Național de Sprijin.”

  La nivelul atelierului de mentenanță, „doctorii blindatelor” au executat, în medie, 50 de intervenții lunar, la care se adaugă inspecții tehnice/verificări în număr de aproximativ 80 lunar.

  Ca performanțe atinse, rotația a VIII-a a ENS a avut permanent un coeficient de operativitate a tehnicii din responsabilitate de peste 95%, în cele 6 luni de misiune. Majoritatea intervențiilor s-au finalizat la ENS și nu la firma specializată a partenerului american.

  În zona comunicațiilor, fiind principalul centru de comunicații în TO Afganistan, ENS a asigurat permanent un flux de date și informații cu țara și cu partenerii din coaliție. În plus, a asigurat, în condițiile de securitate impuse de reglementări, transferul de informații din rețelele naționale în cele ale partenerului de coaliție și invers.

  „Am plecat în această misiune cu un detașament bine pregătit, dar care a avut, mai bine de jumătate, militari aflați la prima misiune.”

  ENS a îndeplinit în volum complet, și de cele mai multe ori peste cerințe, toate obiectivele aflate în sarcină, lucru care, din punctul meu de vedere, s-a datorat unui nivel de coeziune ridicat, spiritului de echipă, profesionalismului și, în egală măsură, unui act de comandă coerent, continuu și eficient, care s-a exercitat încă de pe timpul pregătirii pentru misiune.”

  În acest moment, în TO sunt mai bine de 650 de militari români pe care ENS îi are în asigurare, iar pe timpul rotirii forțelor, numărul acestora poate crește semnificativ. Pentru toate forțele românești, ENS execută toată gama de activități de sprijin logistic, în toate domeniile funcționale ale logisticii. Face aceste activități extrem de bine și continuă, de la o rotație la alta, o tradiție deja împământenită, demonstrând că este o structură de elită a Comandamentului Logistic Întrunit, care acționează cu succes sub comanda Comandamentului Forțelor Întrunite în acest aspru teatru de operații.