Apariţie editorială: LUPTELE DE LA ROBĂNEŞTI, 10 NOIEMBRIE 1916, AUTOR general de brigada (r) Dumitru Băluţă

  Oraşul Craiova fusese ocupat la 7 noiembrie 1916 de către trupele germano-austriece. În zona Robăneşti era organizată o rezistenţă germană , care ocupa poziţii strategice şi în comunele învecinate.

  Regimentul 4 Roşiori Regina Maria primise ordin să acţioneze în interiorul localităţii, în timp ce Regimentul Roşiori avea misiunea de a neutraliza poziţia tunurilor germane, care atacau permanent forţele române ale Diviziilor 1 şi 17 Infanterie.

  Escadrilonul 3 de Cavalerie, care avea 110 luptători şi se afla sub comanda căpitanului Alexandru Filitti, i-a revenit misiunea să execute Şarja de la Robăneşti asupăra poziţiei tunurilor germane.

  Cavaleriştii români au înfruntat focul încruţişat a 3 mitraliere şi a unui pluton german de infanterie şi din cei 110 cavalerişti au supravieţuit numai 18.

  Căpitanul Alexandru Filitti a îndeplinit misiunea încredinţată, reuşind să scoată din poziţia de tragere bateria de tunuri germană. Aceasta a permis ca trupele române să evite încercuirea care părea iminentă.

  În aceste lupte eroice, sergentul voluntar Gheorghe Donici, veteran al Războiului de Independenţă din 1877-1878 şi-a dat viaţa, la 68 de ani.

  Generalul Dumitru Băluţă se dovedeşte a fi un important istoric şi analist al evenimentelor de la Robăneşti, apelând la documente şi informaţii istorice consacrate, folosind o bibliografie adevărată.

  La un secol de la istoria Luptelor de la Robăneşti, autorul pune în lumina adevărului, vitejia şi eroismul oştenilor români, în apărarea şi păstrarea pământului strămoşesc, trezind în yilele noastresentimentul patriotic şi naţional atât de scump pentru supravieţuirea unei naţiuni.

  Cartea este un omagiu adus înaintaşilor noştri şi în acelaşi timp se înscrie ca simbol, la fel ca un monument ridicat, aşa cum spuneau latinii”Ad perpetuam rei memoriam”, adică “spre veşnica amintire a acestui fapt”.