Mesajul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, cu prilejul aniversării a...

  Publicat pe 10.11.2018 08:59

  Mesajul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, cu prilejul aniversării a 175 de ani de la înfiinţarea Armei Artilerie

  La 10 noiembrie 2018, se împlinesc 175 de ani de când, prin Porunca Domnească nr. 198 din 10 noiembrie 1843, s-a înfiinţat prima baterie de artilerie, în Ţara Românească.
  În cei 175 de ani de existenţă, artileria română a consemnat cu generozitate în cartea de aur a oştirii, nepieritoare fapte de arme, eroice jertfe pentru apărarea fiinţei noastre naţionale. Acum, la aniversare ni se oferă plăcutul prilej de a omagia memoria eroilor artilerişti care şi-au dedicat viaţa slujirii ţării, sub faldurile drapelului tricolor, pentru a îndeplini idealurile de libertate şi independenţă a poporului român.
  Ataşamentul faţă de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare, puterea şi curajul, sunt valori pe care le-aţi apărat pe câmpurile de luptă şi le-aţi afirmat cu tărie decenii la rând, îndeplinindu-vă cu abnegaţie îndatoririle de ostaşi ai Armatei României, în drumul spre o construcţie democratică, europeană.
  Eficienţa activităţilor desfăşurate şi rezultatele foarte bune obţinute sunt rodul profesionalismului şi eforturilor artileriştilor dar şi a dăruirii cu care militarii acţionează în misiunile încredinţate, atât în ţară, cât şi în afara hotarelor.
  Toate aceste aspecte, în derularea lor, depind de oamenii care, prin valoarea individuală, spiritul de echipă, responsabilitatea şi dăruirea în muncă, dau certitudinea proiectelor care trasează coordonatele dezvoltării armei artilerie.
  Doamnelor şi domnilor, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi profesionişti, personal civil contractual,
  bogatele tradiţii de luptă ale armei din care faceţi parte vă onorează şi vă obligă să continuaţi eforturile de modernizare a artileriei, de perfecţionare continuă a pregătirii voastre tactice şi de specialitate, pentru a vă îndeplini cu cinste misiunile încredinţate.
  Cu ocazia sărbătoririi a 175 de ani de la înfiinţarea Armei Artileriei, vă felicit şi vă doresc multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, putere de muncă şi tărie morală în îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă revin!

  LA MULŢI ANI!

  Foto: Cristian Surugiu

  #Romania #mapn #ArmataRomâniei #ForţeleTerestreRomâne #ARactualitate #ARaniversare